IATI

Tematyczne spotkania Centrów Kompetencji IATI

Od 4 marca br. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowej Politechniki Wrocławskiej odbywają się  spotkania przedstawicieli Centrów Kompetencji w obrębie poszczególnych Obszarów Tematycznych.

W dniu dzisiejszym, 13 marca, Wrocław gości koordynatorów z obszarów:

  • Nanoprocesy i nanoprodukty
  • Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)
  • Fotonika

Spotkaniem tym kończymy cały cykl, podczas którego przedstawiciele proponowanych centrów mieli okazję zaprezentować swoje dotychczasowe działania, przedstawić plany na najbliższą przyszłość, ale także omówić realizowane projekty. Głównym celem czterech kolejnych wizyt w murach Politechniki Wrocławskiej jest dokładne poznanie kluczowych kompetencji i zasobów, którymi dysponują Partnerzy Instytutu. Oficjalne powoływanie centrów będzie miało miejsce podczas najbliższego posiedzenia Rady Naukowo-Przemysłowej, która odbędzie się 18 marca br. w Krakowie.

IMG_1408 IMG_1415 IMG_1424 IMG_1432 IMG_1445

Partnerzy

Facebook