IATI

TRANS3Net.visit – wizyta studyjna na temat innowacji w badaniach materiałowych

Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną w ramach projektu TRANS3Net. Odbędzie się ona 7 lutego br. w Ústí nad Łabą (Czechy) od 10:30 do 15:00.

Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie nanotechnologii i nowoczesnych materiałów. Biorący w nim udział naukowcy, przedstawiciele MŚP i promotorzy transferu technologii z Niemiec, Czech i Polski odwiedzą laboratoria różnych Wydziałów Uniwersytetu J.E. Purkyněgo. Ważną częścią spotkania będą rozmowy na temat aktualnych procesów innowacyjnych, potrzeb MŚP oraz możliwości współpracy w tym obszarze.

Udział w wydarzeniu stanowi pomoc publiczną de minimis. Zgłoszenia należy przesyłać do 26 stycznia br. na adres poczty elektronicznej: maria.rosienkiewicz@pwr.edu.pl lub joanna.helman@pwr.edu.pl

Szczegóły wydarzenia : http://biznes.pwr.edu.pl/fcp/uGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUQZQX2o8DAoHNiwFE1xVSG9PFRYqCl5tDXdAGHoV/22/public/trans3net_visit_2_information_722018.pdf

Partnerzy

Facebook