IATI

„Twinning Day” – Big Data – na Politechnice Wrocławskiej

11 maja br. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się spotkanie p.n. „Twinning Day” – Big data. Udział w nim wzięli naukowcy z Centrum Kompetencji ENGINE (gospodarz) oraz Partnerzy Biznesowi IATI (goście). Współorganizatorem spotkania było Biuro Konsorcjum IATI.

Celem spotkania było nawiązanie dialogu z przedstawicielami biznesu i znalezienie płaszczyzn przyszłej współpracy pomiędzy nauką i biznesem w różnych obszarach, pod wspólnym hasłem „big data”. W szczególności ENGINE proponuje współpracę m.in. z zakresu:

  • analiz danych mogących wspierać kierunki rozwoju firmy,
  • analiz danych z mediów społecznościowych,
  • analiz zachowań klientów / użytkowników
  • opracowania systemów wspomagania decyzji (np. dla problemów związanych z planowaniem sieci teleinformatycznych, planowaniem rozdziału i użycia zasobów, planowaniem etapów procesu produkcji),
  • projektowania i wdrażania systemów typu Business Intelligence i Data Mining,
  • zaawansowanych metod rozpoznawania obrazów i diagnostyki medycznej

 

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej pani prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka – kierownik CK ENGINE – przedstawiła Zespół ENGINE, krótko omówiła dotychczas zrealizowane wspólnie z biznesem projekty oraz przestawiła obszary potencjalnej współpracy.

Z kolei pan Marek Żuk – koordynator projektów UE w zespole ENGINE – krótko scharakteryzował źródła finansowania potencjalnych projektów (w postaci środków własnych przedsiębiorstw, programów krajowych i unijnych).

Druga część spotkania – rozmowy bilateralne – planowana była po lunchu. Niemniej już w czasie jego trwania rozpoczęły  się pierwsze rozmowy o możliwościach współpracy, które – mamy nadzieję – przerodzą się we wspólne prace i projekty naukowo-badawcze w przyszłości. Uczestnikom spotkania życzymy powodzenia.

Więcej informacji o CK ENGINE można znaleźć na stronie www.engine-iati@e-science.pl  oraz www.engine.pwr.wroc.pl

Partnerzy

Facebook