IATI

V Polskie Forum „SMART ENERGY conversion & storage”

V Polskie Forum „SMART ENERGY conversion & storage”, wspólnie z XIV Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów” odbędzie się w Białce Tatrzańskiej w dniach 22 do 25 września 2015. Konferencja organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych (hydrogen.edu.pl) i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • ogniwa paliwowe
  • wytwarzanie i magazynowanie wodoru
  • ogniwa Li-ion i Na-ion
  • superkondensatory
  • konwersja energii słonecznej
  • termoelektryki

Swój udział w konferencji i wygłoszenie referatów potwierdzili światowej sławy naukowcy: Andrzej Czerwiński, Elżbieta Frąckowiak, Thomas Graule, Jerzy Kaleta, Paweł Kulesza, Arumugam Manthiram, Christian Masquelier, Moegens Moegensen, Janina Molenda, Ru-Shi Liu, Li Lu, Józef Spałek, Tomasz Story, Janusz Toboła, Constantinos Vayenas, Władysław Wieczorek, Krzysztof Wojciechowski.

Informujemy, że w trakcie konferencji możliwa będzie prezentacja ofert firm i przedsiębiorstw z branży szeroko rozumianej energetyki. Osoby zainteresowane wystawieniem stanowiska prosimy o kontakt: hydrogen@agh.edu.pl

 

Terminy:

Termin składania abstraktów i rejestracji 15 maja
Akceptacja zgłoszonych wystąpień 22 maja
Termin obniżonej opłaty konferencyjnej i hotelowej 5 czerwca
Termin regularnej opłaty konferencyjnej i hotelowej 15 czerwca
Termin przesyłania publikacji 30 listopada

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://forum.hydrogen.edu.pl/

Partnerzy

Facebook