IATI

Webinarium: Ulgi podatkowe na działalność B+R – instrumenty wspierające innowacyjność firm

Szanowni Państwo,

od 2018 r. wdrożone zostaną istotne zmiany legislacyjne, które zwiększą korzyści podatkowe związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa. Powyższe zmiany dotyczyć będą zarówno tzw. ulgi na działalność B+R, która pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jak również zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, gdzie dwukrotnie zwiększony zostanie limit dopuszczalnego odliczenia. Dlatego też warto przygotować firmę do efektywnego skorzystania z obu instrumentów. O tym, jak to zrobić rozmawiano podczas webinarium organizowanego wspólnie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W trakcie spotkania wyjaśniono m.in.:
• Na czym polega idea podatkowej ulgi na działalność B+R i jakie daje realne korzyści.
• W jaki sposób zwiększą się korzyści z ulgi od 1 stycznia 2018 r.
• Kiedy w praktyce można z ulgi skorzystać i jak się do niej przygotować.
• Czy i jak można łączyć stosowanie ulgi B+R z dotacjami dla przedsiębiorców.
• Jaka grupa pracowników może uzyskać wyższe wynagrodzenie netto w związku z zastosowaniem 50% KUP.
• Dlaczego od 2018 r. korzystanie z 50% KUP będzie jeszcze bardziej korzystne (zarówno dla pracowników, jak i pracodawców).
• Zasady korzystania z 50% KUP w ramach wdrażania ulgi B+R.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Partnerzy

Facebook