IATI

Wodorowa Konferencja Branżowa – Wirtualne Targi Wodorowe: 6-7.04.2022

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do prac i ich efektów, w tym grupy roboczej PROŚ pn. „Technologie”, zaprezentowanych podczas naszego ostatniego spotkania oraz podkreślenia znaczenia i poziomu rozwoju technologii wodorowych w Polsce pragnę zwrócić Państwa uwagę na zaplanowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w dniach 6-7 kwietnia Wirtualne Targi Wodorowe połączone z Wodorową Konferencją Branżową :
https://secure-web.cisco.com/1cbhAlxLkDaWKZNscBLYITtOk_298wbnZAXLCwUsykm84GCCqswh4gx6b5u93Zw8dZCJNkyG9xGOPXMAQuNhucAeUrk93qfWmLEWtYPMB8NBRqg7jDBRtB4yXcsEEMT9Z7bs9RhU3CqGDk9bo9KVSUUVN4EOfcOqP2YzfeIAVPlKMaLl1cawIHQUtlrrVWojpMlWoLM_prvSP9N70yocRl_kki9fSy6Pk9f2ZOLehlYobbtwSvltX86NX_AnP0uCECyI9Qj9Sah1-s24NN8cf76X1iGNiB0YDHFXbeo_wcMbl6uqznInF5UUfYizGl5bv/https%3A%2F%2Fwww.paih.gov.pl%2FWirtualne_Targi_Wodorowe_oraz_Wodorowa_Konferencja_Branzowa

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez organizatora udział w konferencji jest bezpłatny, a zarejestrowani uczestnicy drogą elektroniczną otrzymają po konferencji raport pt. „Polish Investment and Trade Agency Hydrogen Report – Building Strategies for a Hydrogen Economy”, który może okazać się wartościowy w naszych rozważaniach i dyskusjach związanych z technologiami ‚służącymi’ zeroemisyjności naszego kraju .

Partnerzy

Facebook