IATI

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr – koordynator ośrodków Enterprise Europe Network Polski Zachodniej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr – koordynator ośrodków Enterprise Europe Network Polski Zachodniej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (WCTT) jest zaangażowane w projekt Enterprise Europe Network (EEN). W Polsce działa ponad 30 ośrodków EEN, a WCTT koordynuje dziewięć z nich działających na terenie Polski Zachodniej (EEN West Poland).

Czym jest WCTT
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (WCTT) jest najstarszym centrum transferu technologii w Polsce. W 2020 roku będzie obchodzić 25. rocznicę istnienia.
Jednostka powstała w 1995 roku – od początku jej misją jest wspieranie innowacyjnej i technologicznej działalności przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych. Usługi WCTT skierowane są do: naukowców, przedsiębiorców (także tych dopiero rozpoczynających swoją działalność) oraz do konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.

Jak działa Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie sieć przedsiębiorców wspierająca ich w rozwoju biznesu w wymiarze międzynarodowym. Zrzesza ponad 600 organizacji zatrudniających ok. 3 tysięcy konsultantów w ponad 60 krajach. EEN obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Stany Zjednoczone, Kanadę, Chile, Brazylię, Chiny, Japonię, Indie, Szwajcarię, Izrael i wiele innych państw. Pełna lista krajów obsługiwanych przez sieć dostępna jest na stronie internetowej: https://een.ec.europa.eu/about/branches.

Głównym celem EEN w Polsce jest wspieranie sektora MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i w internacjonalizacji. Innymi słowy EEN ma zwiększać zdolność firm do wychodzenia ze swoimi produktami, usługami i technologiami poza granice Polski oraz do wprowadzania zagranicznych produktów, usług i technologii na teren naszego kraju.

Schemat działania w ramach Enterprise Europe Network
Cały proces rozpoczyna się od pierwszego kontaktu z firmą. Najczęściej dochodzi do niego drogą telefoniczną bądź e-mailową, a sprowadza się on do zapytania o możliwość współpracy i o formę wsparcia w ramach Enterprise Europe Network (EEN). Następnie odbywa się pierwsza wizyta konsultanta EEN w firmie w celu ustalenia wstępnego harmonogramu współpracy.
Usługi świadczone firmie w ramach EEN można zawrzeć w sześciu krokach:
1) Przygotowanie profilu firmy.
2) Promowanie profilu na rynkach zagranicznych.
3) Poszukiwanie dla firmy ofert: handlowych, technologicznych lub badawczych.
4) Przeprowadzenie w firmie audytu pod kątem jej potrzeb.
W firmach będących klientami EEN można przeprowadzić audyt pod kątem określonych potrzeb. Może to być np.: audyt technologiczny, audyt wzorniczy, audyt IPR, audyt marketingowy lub audyt badawczo-rozwojowy. Warunkiem, który musi spełnić firma by skorzystać z audytu, jest posiadany potencjał do wejścia na rynek międzynarodowy. Przeprowadzenie audytu i przygotowanie rekomendacji dla firmy w danym obszarze służy jeszcze lepszemu przygotowaniu jej do internacjonalizacji oraz zwiększeniu jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach.
5) Inne usługi doradcze.
Firma będąca klientem EEN, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, może skorzystać także z innych usług doradczych, takich jak: analiza wybranego rynku zagranicznego, doradztwo rzecznika patentowego w kwestiach związanych z własnością intelektualną lub przygotowanie firmy do wyjazdów na misje gospodarcze, targi, spotkania brokerskie.

Wszystkie usługi świadczone przez konsultantów WCTT w ramach EEN są dla dolnośląskich firm bezpłatne, w ramach środków przyznanych na realizację usług EEN przez Komisję Europejską (60%) i Ministerstwo Rozwoju (40%). Wsparcie uzyskane w ramach współpracy z siecią EEN nie jest pomocą typu de minimis.

Więcej informacji na temat EEN West Poland można uzyskać, kontaktując się z koordynatorami projektu drogą telefoniczną lub e-mailową:
tel.: 71 320 33 18
e-mail: een@wctt.pl

Przykład pomocy udzielonej firmie w ramach Enterprise Europe Network

EM Professional
Firma EM Professional z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się przede wszystkim dystrybucją wysokiej klasy kosmetyków oraz szkoleniami kosmetycznymi. Firma samodzielnie – w wyniku prac i testów przeprowadzonych w ramach działań B+R – opracowała własne receptury i technologie produkcji. Pomysły na nowe produkty pochodzą od właścicielki firmy (kosmetologa) – są wynikiem jej wieloletniego doświadczenia w branży kosmetycznej. Przy opracowywaniu receptur firma współpracuje – w zakresie prowadzonych badań nad kosmetykami, ich składem, właściwościami itp. – z Politechniką Wrocławską i z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Oczekiwana pomoc
Firma nie tylko dystrybuuje kosmetyki, lecz także planuje wejść na rynki krajowy i międzynarodowy z marką własną kosmetyków – w tym zakresie potrzebowała wsparcia od Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. Zamierza wprowadzić na rynek szeroką linię produktów naturalnych pod marką „MOOI” do pielęgnacji: twarzy, oczu, stóp, dłoni i ciała.

Przebieg współpracy
Konsultanci EEN stworzyli plan wsparcia uwzględniający usługi, mające podnieść konkurencyjność i innowacyjność firmy na rynkach krajowym i zagranicznym. Następnie wsparli EM Professional w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych, zwłaszcza dostawców i producentów ciekawych produktów kosmetycznych po to, by poszerzyć ofertę firmy. W tym celu nie tylko przygotowano i opublikowano profesjonalne zapytanie w bazie EEN, lecz także udzielono wsparcie przy: analizie publikowanych ofert, przesyłaniu do nich zapytań i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz współpracy z konsultantami z innych ośrodków zagranicznych w kwestii kontaktu z konkretną firmą.
Dzięki współpracy w ramach EEN firma brała udział w organizowanych przez EEN spotkaniach brokerskich podczas Targów CosmeticBusiness Poland 2017. Otrzymała także wsparcie w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi.
Ważnym elementem współpracy było przeprowadzenie w firmie audytu wzorniczego w związku z planowanym przez nią wdrożeniem kosmetyków pod własną marką. Audyt objął: analizę potencjału firmy w zakresie możliwości wdrożenia nowej linii produktów, analizę wzorniczą rozwiązań konkurencyjnych odnośnie kosmetyków planowanych do wdrożenia przez firmę oraz przygotowanie rekomendacji i propozycji dotyczących wdrożenia nowej linii produktów kosmetycznych.

Rezultaty udzielonej pomocy
Uczestnictwo w spotkaniach brokerskich pozwoliło firmie nawiązać nowe kontakty biznesowe, m.in. z litewskim producentem wysokiej klasy kosmetyków profesjonalnych, z którym podpisała umowę o długoterminowej współpracy. Z kolei dzięki doradztwu eksperta wzornictwa przemysłowego z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w zakresie audytu wzorniczego, firma otrzymała propozycje wzorów opakowań, etykiet i materiałów promocyjnych nowej linii kosmetyków, którą planuje wdrożyć pod marką własną „MOOI”.
W najbliższym czasie EM Professional chce rozszerzać bazę klientów firmy na rynkach krajowym i zagranicznych. Ma też w planach dalszą rozbudowę portfolio produktów, zwłaszcza o profesjonalne kosmetyki kolorowe. Ważnym elementem działalności firmy jest również: wprowadzenie na rynki krajowy i międzynarodowy kosmetyków pod marką własną oraz budowa pozycji firmy i marki „MOOI” na rynku globalnym.

Partnerzy

Facebook