IATI

Współpraca z Klaster Innovall

Serdecznie zapraszamy Partnerów IATI do podjęcia współpracy z klasterm Innovall (https://www.innovallcluster.com/)

Klaster jest w szczególności zainteresowany obszarami: zielonej gospodarki, smart city, środowiska, e-zdrowia, ICT oraz działań mających na celu złagodzenie wpływu pandemii COVID-19.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod adresem: kontakt@iati.pl

Partnerzy

Facebook