IATI

Współpraca z MPWiK we Wrocławiu

MPWiK we Wrocławiu, w ramach współpracy ze światem nauki, zachęca naukowców, doktorantów, studentów do wspólnej realizacji projektów badawczych. W tym celu udostępnia formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu każdy może się zgłosić ze swoim pomysłem, tematem pracy naukowej itp. Formularz znajduje się pod adresem: https://www.mpwik.wroc.pl/o-nas/centrum-nowych-technologii/

Partnerzy

Facebook