IATI

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „TECHNIKI URABIANIA” TUR 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja „Techniki Urabiania” TUR 2017 odbędzie się w dniach 26 do 29 września 2017 roku w Hotelu Mercure Krynica Zdrój Resort & SPA w Krynicy. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków, przy współpracy Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze. Patronat nad Konferencją objęli JM Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Już dziś chcemy Państwa zachęcić do czynnego udziału w konferencji, gwarantując Państwu wysoki poziom naukowy oraz możliwość nawiązania i poszerzenia kontaktów z partnerami z Polski i zagranicy.

TEMATYKA KONFERENCJI: 

  • Techniki urabiania i przeróbki skał zwięzłych, węgla i rud metali.
  • Czyste technologie górnicze i zagadnienia ochrony środowiska.
  • Trendy rozwojowe w konstrukcji maszyn urabiających, przeróbczych i transportowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym.
  • Rekultywacja terenów górniczych, problemy restrukturyzacji kopalń.
  • Sposoby odzyskiwania surowców z materiałów odpadowych.
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w górnictwie.

Zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania referatów. Zostaną one opublikowane jako materiały recenzowane w dwutomowym wydaniu monograficznym. Harmonogram zawierający najważniejsze daty oraz informacje o Konferencji zostanie Państwu przesłany w oficjalnym zaproszeniu w lutym 2017 r. Jednak już dzisiaj można zgłaszać swój udział oraz proponowane tytuły referatów  poniżej wymienionym osobom kontaktowym.

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w programie naukowym Konferencji, materiały Konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) wraz z pełnym wyżywieniem, udział w imprezach towarzyszących oraz panelach dyskusyjnych.

Dla członków IATI – zniżka 5% w opłacie konferencyjnej

Wytyczne dla autorów oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą wkrótce dostępne również na stronie konferencji: http://www.tur.agh.edu.pl.

Partnerzy

Facebook