IATI

XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

W dniach 18-20 września 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej odbywały się XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej.

 

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej to konferencja o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzująca problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego. Sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

 

W trakcie trzydniowego wydarzenia omawiano m.in. zagadnienia związane z:

  • problematyką badań prowadzonych zgodnie z zapisami Dyrektywy RED,
  • testowaniem urządzeń radiowych,
  • normami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z badaniem EMC pojazdów elektrycznych i komponentów montowanych w takich pojazdach oraz badaniem układów do ładowania pojazdów elektrycznych,
  • planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC,
  • ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM,
  • systemami jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących pod kątem zmian wprowadzonych przez zapisy zawarte w nowej edycji normy PN-EN ISO 17025.

Patronat nad wydarzeniem objęło konsorcjum IATI.

Partnerzy

Facebook