IATI

XII spotkanie IATI MBM – Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na XII spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej organizowane we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. w Instytucie Metali Nieżelaznych, Gliwice ul. Sowińskiego 5.

Celem spotkania jest:

  • umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi projektami i naborami projektów,
  • zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych,
  • przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R.

 

PROGRAM

12.00-12.10 Otwarcie spotkania: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek –  Dyrektor IMN, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – biuro IATI
12.10-12.25 Rafał Szkop, KGHM Polska Miedź S.A. i Prezes EPTZRS – Działalność i możliwości współpracy z Europejską Platformą Technologiczną Zrównoważonego Rozwoju Surowców 
12.25-12.30 Joanna Kulczycka, Prezes Klastra GOIR – Działalność UE w zakresie surowców – Europejskie Partnerstwo na rzecz innowacji i Europejska Platformy ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym 
12.30-12.50 Wiktor Kowalczyk, KGHM Polska Miedź S.A. – Planowany udział w projektach międzynarodowych KGHM Polska Miedź S.A.
12.50-13.00 Krzysztof Kubacki, General Manager  „EIT RawMaterials – Regional Innovation Scheme jako instrument wspierania innowacji w sektorze surowców w Polsce i innych krajach regionu
13.00-13.05 Jolanta Okońska-Kubica, Koordynator, KGOIR – Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu projekt na umiędzynarodowienie podmiotów Klastra nowy nabór
13.05-13.20 Kazimierz Poznański, Prezes Izby Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu  – Innowacyjny recykling – program sektorowy – wyzwania 
13.20-13.35 Piotr Czekierda, Pełnomocnik Zarządu KGHM Cuprum sp. z o.o. – CBR  – Program Akceleracyjny Grupy KGHM – propozycje dla start up’ów.
13.35-13.45 Witold Kurylak, IMN – Doświadczenia IMN w realizacji projektów w ramach KIC Raw Materials
13.45-13.50 Dr Marzena Smol, IGSMiE PAN – Doświadczenia IGSMiE PAN w realizacji projektów w ramach KIC Raw Materials
13.50-13.55 Agnieszka Czaplicka IATI – Współpraca Unia Europejska a Ameryka Południowa – targi i projekty 
13.55-14.00 J. Okońska-Kubicka, Koordynator KOGIR Wizja rozwoju dla KIS 8 do 2023 r.
14.00-15.45 Dyskusja – czy w Polsce potrzebny jest program flagowy dla metali i re-metali 
14.45-15.30 Kawa i sesja posterowa

 

Zgłoszenia do dnia 7.02.2018 r. przyjmuje: Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. innowacji Tel.: +48 12 617 4852, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl Biuro IATI: AGH, Budynek A0 pokój 122

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Partnerzy

Facebook