IATI

XIV spotkanie IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Oferta współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorze surowcowym: gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa

Serdecznie zapraszamy na XIV spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Oferta współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorze surowcowym: gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu InPhos (EIT Raw Materials) które odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. w sali konferencyjnej  nr  213,  paw.  A-0,  AGH, Kraków, al. Mickiewicza 30 w  godzinach 13.30-16.00.

Celem spotkania jest:

  • umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami w Europie,
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi projektami i naborami projektów,
  • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań  możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI oraz partnerów projektu Zrównoważone zarządzanie fosforem w Regionie Bałtyckim (akronim InPhos).  

Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

PROGRAM

13.30-13.35 Otwarcie spotkania: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – biuro IATI
13.35-13.40 Sylwia Wasilewicz – EIT Raw Materials Eastern Co-Location Centre Działalność i możliwości współpracy z EIT RawMaterials – wsparcie innowacji w sektorze surowców w Europie”
13.40-13.50 Magda Wójtowicz – Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska „Możliwości współpracy międzynarowej – prezentacja konkursów i grantów H2020
13.50-14.00 Dr inż. Christian Adam – German Federal Institute for Materials Research and Testing, BAM, Division 4.4 Thermochemical Residues Treatment and Resource Recovery/ Outotec
14.00-14.10 Ludwig Herman, Proman Management GmbH, European Sustainable Phosphorus Platform
14.10-14.20 Jason Yang – Geological Survey of Finland GTK
14.20-14.30 Prof. Britt-Marie Steenari – Chalmers University of Technology, Department of Inorganic Chemistry
14.30-14.40 Dr Augusto Bianchini – University of Bologna, Department of Industrial Engineering
14.40-14.50 Dr Veiko Karu – Tallinn University of Technology, Department of Geology      
14.50-15.00 Prof. Maris Klavins – University of Latvia, Department of Environmental Science
15.00-15.10 Dr Daina Kalniņa – Riga Technical University
15.10-15.20 Dr Jolita Kruopienė – Kaunas University of Technology, Institute of Environmental Engineering
15.20-15.25 Paulius Vaitelis – Kauno vandenys Ltd.,firma inżynieryjna: oczyszczalnie ścieków
15.25-15.30 Zbigniew Dyk/ Daniel Sztuchlik – Bionor, firma inżynieryjna: oczyszczalnie ścieków
15.35-15.40 Dr Marzena Smol – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
15.40-16.00 Kawa i sesja networkingowa

 

Zgłoszenia do dnia 9.03.2018 r. do godz 12.00 przyjmuje: Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. innowacji Tel.: +48 12 617 4852, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl Biuro IATI: AGH, Budynek A0 pokój 122

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Partnerzy

Facebook