IATI

Zaproszenie na branżowe Webinaria Messer -SiTMN- Łukasiewicz-IMN 09-09-2021

Instytut Metali Nieżelaznych serdeczni zaprasza do udziału
w cyklu interesujących szkoleń w formie webinariów organizowanych wspólnie
przez Łukasiewicz – IMN, SiTMN oraz firmę Messer, o tematyce związanej z zastosowaniem gazów w nowoczesnych hutniczych procesach wysokotemperaturowych, spawalnictwie, przetwórstwie, gospodarce ściekami przemysłowymi,
obróbce cieplno-chemicznej metali i stopów a także bezpieczeństwie w tych
procesach oraz hydrometalurgią.

Szkolenia te rozpoczęły się 28 stycznia 2021 roku, są całkowicie bezpłatne i
odbywają się dwa razy w miesiącu.
Czas spotkań to 90 minut wraz z krótką przerwą między poszczególnymi
prezentacjami.
Godzina rozpoczęcia – 10:00.

Język spotkań – angielski.

Już w najbliższy czwartek, tj. 09.09.2021, odbędą się dwa spotkania na temat
druku 3D :

1. 3D printing – gas supply
https://messergroup.edudip.com/lp/383292

2. 3D printing – choice of gases
https://messergroup.edudip.com/lp/383294

Partnerzy

Facebook