IATI

8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję „8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications”

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów związanych z wykorzystaniem materiałów polimerowych w ochronie środowiska oraz nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania i użytkowania związków wielkocząsteczkowych z uwzględnieniem aspektów ekologii i ochrony środowiska. Szczególną uwagę będzie zwrócona  na kwestie dotyczące wytwarzania i charakteryzowania nanokompozytów polimerowych i materiałów hybrydowych. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z otrzymywaniem, charakteryzowaniem właściwości i zastosowaniem w ochronie środowiska nowoczesnych materiałów polimerowych, m.in. polimerów biodegradowalnych, polimerów stosowanych w ogniwach słonecznych, jak również tworzyw o obniżonej palności.

Więcej informacji na stronie: www.mpm2023.pl

Partnerzy

Facebook