IATI

#EUCircularTalks: Trade, Resource Extraction & Circular Economy, 19.03.2021 o godz. 10:00

Szanowni Państwo,

19 marca 2021 r. International Resource Panel, OVAM, European Environmental Bureau (EBB), UNEP Environment and Trade Hub oraz European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) organizują webinarium na temat handlu, wydobycia zasobów i gospodarki cyrkularnej.

Wydarzenie to ma na celu połączyć społeczności zajmujące się handlem i gospodarką cyrkularną w celu zwiększenia świadomości na temat kwestii poruszonych w raporcie UNEP-IRP na temat zrównoważonego handlu zasobami oraz wniesienia wkładu w nadchodzące dyskusje na temat przeglądu polityki handlowej UE i przyszłości WTO. Podczas webinarium przedstawione zostaną również ustalenia zawarte w sprawozdaniu UNEP-IRP.

Program wydarzenia:

* Welcome and introduction – Sofie Bouteligier (OVAM) and Francesca Carlsson (EEB)
* Presentation of the UNEP-IRP report Sustainable Trade in Resources – Christina Bodouroglou (IRP Secretariat, UNEP) and Colette van der Ven (UNEP Consultant, International trade lawyer, Founder & Director of TULIP Consulting)
* The EU’s trade initiative – speaker from the European Commission (tbc)
* Greening trade – Tanja Buzek (Chair of the EESC’s International Trade Follow-up Committee)
* Q&A and discussion
* Wrap-up and next steps – Sofie Bouteligier (OVAM) – Francesca Carlsson (EEB)

REJESTRACJA: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCircularTalksTrade

 

 

 

Partnerzy

Facebook