IATI

Podsumowanie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI

W czwartek 14 marca 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Tematem spotkania było „Racjonalne gospodarowanie zasobami i możliwości współpracy międzynarodowej”. Gośćmi specjalnymi Rady byli:
– Daniel Müller, Norwegian University of Science and Technology
– Daina Kalnina, Riga Technical University
– Anton Löf, RMG Consulting
– John Whelan, Trinity College Dublin
 
 
Rada odbywała się w ramach II Kongresu Innowacji „Przemysł 4.0 w praktyce”. Organizatorem kongresu były: Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE. Oba wydarzenia były znakomitą okazją do zapoznania się z aktualnymi i kluczowymi tematami dla przyszłości gospodarki, nie tylko krajowej, ale też światowej. Rozwój nowoczesnej gospodarki, w tym rewolucja określana mianem Przemysłu 4.0., wymaga podjęcia wielokierunkowej i wielopłaszczyznowej współpracy środowisk naukowych, gospodarczych oraz wsparcia na poziomie rządowym. Jednocześnie uczestnicy Rady IATI szczególną uwagę zwracali na kwestię racjonalnego wykorzystania zasobów pierwotnych oraz recykling (gospodarka obiegu zamkniętego).
 
Na kolejną Radę zapraszamy uczestników Konsorcjum IATI w dniach 21-22 maja 2019 r. do Krakowa. Posiedzenie odbędzie się równolegle do IMPACT CEE. 
 
 
 
Daina Kalnina, Riga Technical University
 
 
Anton Löf
 
 

Partnerzy

Facebook