IATI

Szkoła letnia projektu ENVIREE

Akademia Górniczo-Hutniczej w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. organizuje szkołę letnią międzynarodowego projektu ENVIREE.

Celem głównym międzynarodowego projektu ENVIREE, finansowanego z programu ERA – MIN, jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych.

logo-enviree

Szkoła skierowana jest głównie do studentów studiów magisterskich i doktorantów, ale też do przedstawicieli przemysłu, naukowców, instytucji rządowych i samorządów, organizacji ekologicznych, wszystkich zainteresowanych zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, w szczególności odzyskiem metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych.

Tematyka szkoły obejmuje m.in. oddziaływanie na środowisko procesów odzysku metali ziem rzadkich,w tym analizę cyklu życia (LCA) oraz techniki rekultywacji pozostałości po przetwarzaniu odpadowych źródeł wtórnych metali ziem rzadkich.

Udział w szkole jest bezpłatny. Dla zarejestrowanych uczestników będą wydawane certyfikaty uczestnictwa. Organizatorzy zapewniają lunch i przerwy kawowe, a także nocleg w domach studenckich dla studentów spoza Krakowa

Program szkoły do pobrania:

http://www.enviree.eu/fileadmin/user_upload/ENVIREE_Krakow_Summer_School_2017.pdf

Zainteresowanych uczestnictwem w szkole bardzo prosimy o rejestrację w systemie on-line:
http://www.enviree.eu/krakow-2017/

Strona projektu ENVIREE:

http://www.enviree.eu/home/

Partnerzy

Facebook