IATI

VI edycja bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2020 r. w Krakowie na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Reymonta 15 „KRAKUS”

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych .

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność uczelni
  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 20 kwietnia 2020 r.)

 

Referaty i postery

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz:

 

 

Termin nadsyłania streszczeń: 20 kwietnia 2020 r.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a  przesłane pełne teksty referatów (do dnia 30 czerwca 2020 r.) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (język angielski – 20 pkt), Czasopismo Techniczne KTT (5 pkt), monografii wydanej przez IGSMiE PAN (rozdział 20 pkt) i innych.

Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny (2 minuty – do 2 slajdów PP).

W każdej sesji wybierany i nagradzany będzie najlepszy zaprezentowany referat.

Program:

11.05.2020 r.  
15:00-17:00 Rejestracja
12.05.2020 r.  
09:00-10.30 I sesja referatowa
11.00-12.30 II sesja referatowa
12.30-13.30 Przerwa na lunch
13.30-15.00 III sesja referatowa
15.00-16.00 Sesja posterowa
13.05.2020 r.  
10.00-11.30 IV sesja referatowa
12.00-14.00 V sesja referatowa
14.00-15.00 Sesja posterowa

 

Komitet naukowy:

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – przewodnicząca

prof. Liana Czernobay, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, IGSMiE PAN Kraków

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, IGSMiE PAN Kraków

prof. Zhanna Poplavska, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

prof. dr hab. inż. Maria Richert, AGH Kraków

prof. Sergii Sharyn, Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka

prof. Viktor Shevchuk, Lwowski Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

dr hab. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż. Beata Dubiel, prof. AGH, Kraków

dr hab. inż. Krzysztof Gaska, PŚl, Gliwice

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, Kraków

dr hab. inż.  Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, Kraków

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS, UMCS Lublin

dr hab. Barbara Pawłowska prof. UG, Gdańsk

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, em. prof. IGSMiE

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚL, Politechnik Śląska

dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH, Kraków

dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, AGH Kraków

dr inż. Anna Czaplicka, Politechnika Krakowska

dr Aleksander Iwaszczuk, Politechnika Krakowska

dr inż. Ewa Kochańska, CBI ProAkademia, Łódź

dr Bartosz Łamasz, AGH Kraków

dr inż. Dariusz Sala, AGH Kraków

 

Partnerzy:

 

Partnerzy

Facebook