IATI

VI edycja bezpłatnej konferencji ONLINE pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2020 r. 

Konferencja odbędzie się w formie online!

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych .

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność uczelni i innych podmiotów
  • Nowe technologie informatyczne (ICT) (m.in. informatyka i robotyka)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie (m.in. inżynieria materiałowa)
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie (m.in.  Metody i modele w zarządzaniu, Przemysł w dobie kryzysu, Innowacje i ich rola w gospodarce, Innowacyjne rozwiązania w przemyśle)

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 20 kwietnia 2020 r.). 

Referaty i postery

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz:

 

 

Termin nadsyłania streszczeń: 20 kwietnia 2020 r.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a  przesłane pełne teksty referatów (do dnia 30 czerwca 2020 r.) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (język angielski – 20 pkt), Czasopismo Techniczne KTT (5 pkt), monografii wydanej przez IGSMiE PAN (rozdział 20 pkt) i innych.

Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny (2 minuty – do 2 slajdów PP).

W każdej sesji wybierany i nagradzany będzie najlepszy zaprezentowany referat.

Program:

   
12.05.2020 r.  
09:00-10.30 I sesja referatowa
11.00-12.30 II sesja referatowa
12.30-13.30 Przerwa na lunch
13.30-15.00 III sesja referatowa
15.00-16.00 Sesja posterowa
13.05.2020 r.  
10.00-11.30 IV sesja referatowa
12.00-14.00 V sesja referatowa
14.00-15.00 Sesja posterowa

 

Komitet naukowy:

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – przewodnicząca
prof. Liana Czernobay, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
prof. Loredana Incarnato, University of Salerno
prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, IGSMiE PAN Kraków
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, IGSMiE PANKraków
prof. Marina Mistretta, Università Mediterranea di Reggio Calabria
prof. Zhanna Poplavska, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
prof. dr hab. inż. Maria Richert, AGH Kraków
prof. Sergii Sharyn, Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka
prof. Viktor Shevchuk, Lwowski Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
dr hab. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Anna Czaplicka, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Beata Dubiel, prof. AGH, Kraków
dr hab. inż. Krzysztof Gaska, PŚl, Gliwice
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, Kraków
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, Kraków
dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS, UMCS Lublin
PhD Jutta Nuortila-Jokinen, Assoc. Professor LUT University
dr hab. Barbara Pawłowska prof. UG, Gdańsk
dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, em. prof. IGSMiE
dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚL, Politechnik Śląska
dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH, Kraków
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, AGH Kraków
dr inż. Aleksander Iwaszczuk, Politechnika Krakowska
dr inż. Ewa Kochańska, CBI ProAkademia, Łódź
dr inż. Dariusz Sala, AGH Kraków

 

Partnerzy:

 

Partnerzy

Facebook