IATI

IATI-Campus Iberus Mission, Wizyta AGH i IATI w Campus Iberus

Wizyta AGH i IATI w Campus Iberus

W dniach 25-27 kwietnia br. delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej przebywała w Hiszpanii na zaproszenie przedstawicieli Campus Iberus – związku uczelni w dolinie Ebro. Przewodniczącym delegacji był Prorektor ds. Współpracy prof. Jerzy Lis, a Instytut Autostrada Technologii i Innowacji reprezentowała Dyrektor Biura IATI prof. Joanna Kulczycka.

„Wizja przyszłości – opierając się na doskonałości” – to motto, które na co dzień motywuje do pracy członkom Campus Iberus, będącym sojuszem strategicznym obejmującym cztery publiczne uczelnie w dolinie Ebro, w skład wchodzą: Uniwersytet w Saragossie, Publiczny Uniwersytet Nawarry, Uniwersytet La Rioja oraz Uniwersytet w Lleidzie. Te cztery uczelnie są wspierane przez sektor prywatny oraz wielu zainteresowanych, którzy związani są z nauką oraz badaniami.

Głównym celem zespołu „Campus Iberus” jest jakość, doskonałość i internacjonalizacja przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi z sektorem produkcyjnym. „Campus Iberus” obejmuje szereg dziedzin – jeden z głównych tematów na którym skupia się zespół naukowców są inteligentne strategie. Głównymi obszarami w których „Campus Iberus” próbuje wprowadzić inteligentną specjalizację są: Agrokultura i Żywienie; Energia i Środowisko; ICT dla zdrowia oraz Dziedzictwo kulturowe, pamięć i tożsamość.

Dodatkowo jednym z celów Campus Iberus jest opracowanie polityki współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Kluczowym działaniem jest wzmocnienie instytucjonalnej współpracy trans-granicznej. „Campus Iberus” już pracuje nad budową programu trans-granicznego z uniwersytetami w Tuluzie i Pau.

Po 6 latach pracy, „Campus Iberus” został zaprezentowany jako studium przypadku przygotowanym przez Platformę Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC IPTS) jako „uniwersytety – mobilizacja na rzecz inteligentnej specjalizacji”.

Podczas bardzo intensywnej wizyty, delegacji udało się odwiedzić każdą uczelnię wchodzącą w skład Campus Iberus. W trakcie spotkań zostały zaprezentowane najważniejsze obszary działalności zarówno jednostek wewnętrznych uczelni, jak i konsorcja stworzone w Campus Iberus, oparte na zewnętrznych partnerach i inwestorach.

Tegoroczna wizyta przedstawicieli Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji jest odzwierciedleniem doskonałych kontaktów z Campus Iberus. W roku 2016 przedstawiciele hiszpańskich uczelni uczestniczyli w posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej omawiając projekt związku uczelni. Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem przez Partnerów IATI, którzy przez kolejne pół roku mogli przyjmować studentów z 4 uczelni Campus Iberus w ramach międzynarodowego programu stażowego.

Uczelnie Campus Iberus ze względu na zróżnicowany profil działalności posiadają wiele ciekawych specjalizacji, m.in. w zakresie jakości żywności, innowacji w ICT dla żywienia, zrównoważonej energii i środowiska, bioenergii, technologii dla zdrowia, telemedycyny, czy tożsamości i rozwoju terytorialnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza współpracuje aktualnie bardzo aktywnie z hiszpańskimi uczelniami. Ponad 70 umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ oraz 6 umów generalnych podkreśla wzorowe obustronne relacje. Prezentacja naszej uczelni spotkała się z dużym zainteresowaniem podczas wizyt, co może zaowocować nowymi umowami w kolejnym semestrze.

Szeroki zakres naukowo-badawczy Campus Iberus otwiera nowe możliwości współpracy zarówno Akademii Górniczo-Hutniczej jak i Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji w wielu obszarach. Misją IATI jest budowanie relacji, zaufania i kontaktów niezbędnych do efektywnej realizacji projektów badawczych oraz tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy wszystkich Partnerów – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzięki owocnej wizycie w Hiszpanii, w najbliższym czasie IATI oficjalnie rozpocznie współpracę z Campus Iberus oraz poszczególnymi uczelniami partnerskimi.

Prezentacje wygłoszone podczas spotkań znajdą państwo poniżej:

  1. Campus Iberus

 – Inter-university R&I consortia – Jorge Martinez, Delegate in Brussels

  Campus Iberus, A strategic alliance, a model of aggregation

2. IATI & AGH

 – AGH University of Science and Technology

 –  Cooperation between science and industry

3. Lleida University

 – Agrofood Science and Technology Parc of Lleida

Agrofood and Biotechnology Development Centre

 – Escola Polytecnica Superior

 – Eurecat

  – School of Agrifood and Forestry Science and Engineering

 – Forest Sciences Centre of Catalonia

 – Forest Sciences Centre of Catalonia II

– Robotics and Signal Processing Research Group

 – Rectorates Science Policy and International Relations

4. Public University of Navarra

– Institute for Advanced Research in Business and Economics

 – Institute of Smart Cities

 – Research Institute on Innovation – Sustainable Development in Food Change

 – Office for International Relations and Cooperation

 – Research Management Unit

 – UNAMAT – Institute for Advanced Materials

  – Vicerectorate for International Relations

5. University in Rioja

– Best Practices for International Experiences

 – University in Rioja – Institutional Presentation

 – University in Rioja – Research and Science

6. University in Zaragoza

 – Autonomous sensing platforms for health, security and environmental applications -ASAP, University of Zaragoza

 – Health Interuniversity Consortium

 – Food Impact Interuniversity Consortium

– Functional Food Interuniversity Consortium

 – Health Multimodal Interuniversity Consortium

 – SensoNEURODEG Interuniversity Consortium

 – Institute for Biocomputation and Physics of Complex Systems (Bifi)

 – AgriFood Research Institute of Aragón (IA2)

 – Aragón Institute for Engineering Research

  – Aragón Materials Science Institute

  – The Institute of Nanoscience and Laboratory of Advanced Microscopies

  – Institute for Chemical Synthesis and Homogeneous Catalysis

 – Environmental Sciences Institute of the University of Zaragoza

 – University of Zaragoza, Institutional Presentation

Partnerzy

Facebook